06-11178075 info@daisymeekes.nl

Disclaimer voor daisymeekes.nl

Daisy Meekes Consultancy (Kamer van Koophandel:59683627), verleent u hierbij toegang tot daisymeekes.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Daisy Meekes Consultancy behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Daisy Meekes Consultancy.

Beperkte aansprakelijkheid

Daisy Meekes Consultancy spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling vanDaisy Meekes Consultancy.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kanDaisy Meekes Consultancy nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bijDaisy Meekes Consultancy.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Daisy Meekes Consultancy, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

privacystatement

Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De gegevens die u aan Daisy Meekes Consultancy verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. U geeft Daisy Meekes Consultancy het recht om u via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de producten en diensten van Daisy Meekes Consultancy, één en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Op de website van Daisy Meekes Consultancy worden uitgebreide bezoekgegevens bijgehouden. Aan de hand van deze gegevens kan Daisy Meekes Consultancy de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van haar bezoekers afstemmen.

Daisy Meekes Consultancy gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Wij zullen op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy kunt u contact opnemen met Daisy Meekes Consultancy. Met vragen of opmerkingen over onze site of over uw ervaringen met onze site of onze dienstverlening kunt u contact opnemen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.